دین و فرایند جهانی شدن
46 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-548-456-7
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 4
زبان : فارسی
جهانى شدن از مسائل مهم فکرىِ عصر کنونى است که ابعاد گوناگونِ فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و سیاسى دارد. این پدیده جدید، بسیارى از اندیشوران را به تفکر واداشته و هر یک از نظریه‏پردازان کوشیده‏اند تا تبیینى علمى از این موضوع مهم عرضه کنند. اما پرسش اساسى دین‏مداران این است که جاى‏گاه دین در عصر جهانى شدن چگونه خواهد بود؟ آیا دین مى‏تواند در عصر جهانى‏شدن، نقشِ تعیین کننده‏اى داشته باشد. یا این‏که جهانى‏شدن، با دین، ناسازگار است و رویکردى سکولاریستى دارد؟ اثر حاضر با تبیین دقیق مسئله جهانى شدن، موضوعات فوق را به تفصیل در سه بخش، بررسى کرده است: شناختِ فرآیند جهانى‏شدن، پى‏آمدهاى جهانى شدن و نسبت دین و جهانى‏شدن.